Højere krav for udenlandske medarbejderes løn

Pas på! Her kommer et budskab, der er vigtigt for iværksættere, der opererer på tværs af grænser!

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har skærpet kontrollen af, om udenlandske medarbejderes løn er sædvanlig for at de kan opnå en arbejdstilladelse i Danmark. Det betyder længere sagsbehandlingstider og i nogle tilfælde afslag på arbejdstilladelse, fordi lønnen er vurderet for lav!

For at opnå en opholds- og arbejdstilladelse til arbejde i Danmark efter blandt andet beløbsordningen og fast track-ordningen, er det en betingelse, at løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Kravet om sædvanlig løn skal være opfyldt, selv om lønnen opfylder beløbskravet på beløbsordningen, der i 2021 udgør 445.000 kr., eller medarbejderen gerne vil arbejde til en lavere løn end en tilsvarende dansk medarbejder.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at medarbejderen opnår en løn på 445.000 kr., hvis tilsvarende medarbejdere i Danmark sædvanligvis opnår en højere løn.

Det er kun likvide midler, indbetaling til arbejdsmarkedspension og udbetalte feriepenge, der kan indgå i beregningen af beløbsgrænsen på 445.000 kr.

SIRI’s vurdering af, om lønnen er sædvanlig, sker som udgangspunkt på grundlag af lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Ved at sammenholde ansøgerens jobbeskrivelse/stillingsbetegnelse, uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring (anciennitet) kan SIRI foretage en umiddelbar vurdering af, om den tilbudte løn er sædvanlig.

Læs mere om emnet på <a href="http://&lt;!– wp:embed {"url":"https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/nyhedsarkiver\u002d\u002d-personaleforhold/nyheder-personalejura/2021/8/styrket-kontrol-af-lonvilkar-for-udenlandske-medarbejdere?utm_campaign=di-business\u0026utm_content=unspecified\u0026utm_medium=email\u0026utm_source=nyhedsbrev","type":"rich","providerNameSlug":"embed"} –> <figure class="wp-block-embed is-type-rich is-provider-embed wp-block-embed-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper"> https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/personale/nyhedsarkiver—personaleforhold/nyheder-personalejura/2021/8/styrket-kontrol-af-lonvilkar-for-udenlandske-medarbejdere?utm_campaign=di-business&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev </div></figure> Dansk Industris (DI) hjemmeside.

Hvis du har brug for en god ven, der hjælper dig i Tyskland, så kan du også meget gerne kontakte mig – din dansker i Tyskland! Din skatterådgiver med hjertevarme!

Ralph Böttcher

Døgntelefon: 0049 4608 89 299 0

olga.kress@danrevision.net

marco.ehlert@danrevision.net

ralph.boettcher@danrevision.net

http://www.danrevision-flensburg.net

#danrevision

#etableringityskland

#revisorityskland

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (307 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: