Vi kan hjælpe dig med momsafregning ved køb i Tyskland

Enhver dansk virksomhed skal momsregistreres og afregne moms ved salg af varer og tjenesteydelser i Danmark. En række aktiviteter er dog specifikt fritaget for moms.

Men vidste du det? Disse virksomheder skal alligevel momsregistreres og afregne moms ved køb af varer og tjenesteydelser i udlandet, for eksempel i Tyskland. 

Momsloven fritager en lang række aktiviteter for moms:

  • Sundhedsområdet, eksempelvis læger og tandlæger
  • Undervisning 
  • Visse foreninger
  • Kulturelle aktiviteter 
  • Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom
  • Salg af fast ejendomForsikringsvirksomhed
  • Finansielle aktiviteter, herunder långivning og formidling af lån
  • Persontransport

Virksomheder med de pågældende momsfritagne aktiviteter skal ikke momsregistreres og afregne moms af deres salg af varer og tjenesteydelser i Danmark.

Men i de tilfælde, hvor en momsfritaget dansk virksomhed køber varer i andre EU-lande, for eksempel Tyskland, skal det ske med afregning af lokal moms i det land, varen købes. Dette gælder, uanset om varerne afhentes eller sendes til Danmark. En momsfritaget virksomhed skal momsregistreres og afregne 25 % EU-erhvervelsesmoms i Danmark, når den samlede værdi af købene af varer i et givet kalenderår overstiger 80 .000 kr. eksklusive moms. I det efterfølgende år skal der afregnes EU-erhvervelsesmoms uanset den samlede værdi af købene. Herefter kan virksomheden eventuelt afmeldes igen, hvis værdien af købene i det andet kalenderår ikke har oversteget 80 .000 kr.

Når momsfritagne danske virksomheder køber tjenesteydelser fra en virksomhed etableret i andre EU-lande som Tyskland, skal den danske virksomhed afregne dansk moms efter reglerne om omvendt betalingspligt (reverse charge). Det gælder eksempelvis køb af koncernydelser, rådgivningsydelser eller reklameydelser. Den danske virksomhed skal momsregistreres og angive 25 % moms af fakturabeløbet på. Der er ingen minimumsgrænse. 

Læs mere om momsfritagelser på Skatteforvaltningens hjemmeside:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234577

Og hvis du kan bruge hjælp, så kan du gerne kontakte mig: Din dansker i Tyskland! Din skatterådgiver med hjertevarme! Din genvej til det tyske marked!

Ralph Böttcher

Døgntelefon: 0049 4608 89 299 0

olga.kress@danrevision.net

marco.ehlert@danrevision.net

ralph.boettcher@danrevision.net

https://danrevision-tyskland.dk/#Velkommen

#danrevision

#etableringityskland

#revisorityskland

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: