Nye krav til kvitteringer i Tyskland

Den 01.01.2020 træder strengere krav til de elektroniske kassasystemer i Tyskland i kraft!

Kasseapparater skal være i stand til at udstede en kvittering for hver enkelt transaktion, enten elektronisk eller i papirform.

Til dette formål indføres forpligtelsen til at udstede „salgskvitteringer“ til kunderne. Kuponen skal udstedes i øjeblikkelig forbindelse med forretningstransaktionen. Kunden er ikke forpligtet til at tage kvitteringen.  Følgende indhold skal inkluderes i outputdokumentet:

 1. Det udførendes fulde navn og fulde adresse
 2. Datoen for dokumentudstedelsen og tidspunktet for transaktionens påbegyndelse samt tidspunktet for transaktionens afslutning
 3. Mængden og typen af leverede genstande eller omfanget og arten af service
 4. Transaktionsnummeret
 5. Gebyret og det tilhørende skattebeløb for leveringen eller service samt den gældende skattesats
 6. Serienummeret på det elektroniske registreringssystem eller sikkerhedsmodulets serienummer
 7. Beløb pr. betalingsmetode
 8. Signaturtæller
 9. Revisionsværd

Iværksættere, der registrerer deres forretningstransaktioner ved hjælp af et elektronisk registreringssystem, der falder ind under de nye lovbestemmelser, skal underrette „Finanzamt“ i overensstemmelse med den officielle formular for hvert fast forretningssted:

 • iværksætterens navn
 • iværksætterens skattenummer
 • Type af certificeret teknisk sikkerhedsanordning
 • Type af anvendt elektronisk registreringssystem
 • Antal anvendte elektroniske registreringssystemer
 • Serienummer på det anvendte elektroniske registreringssystem
 • Dato for køb af det anvendte elektroniske registreringssystem
 • Dato for nedlæggelse af det anvendte elektroniske optagelsessystem

Meddelelsen skal ske inden for en måned fra datoen for køb eller nedlæggelse af det elektroniske registreringssystem. Skatteydere, der har købt et elektronisk registreringssystem med et sikkerhedsudstyr inden 01.01.2020, skal afslutte anmeldelsen senest 31.01.2020.

Og hvis du har brug for en god ven, der hjælper dig i Tyskland, så kan du også meget gerne kontakte mig – din dansker i Tyskland! Din skatterådgiver med hjertevarme!

Ralph Böttcher

Døgntelefon: 0049 4608 89 299 0

olga.kress@danrevision.net

marco.ehlert@danrevision.net

ralph.boettcher@danrevision.net

https://danrevision-tyskland.dk

https://danrevision-tyskland.dk

#danrevision

#etableringityskland

#revisorityskland

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: