Vi hjælper med skatteregler i Tyskland!

Det tyske skattesystem er meget komplekst. Men vi kan hjælpe!

De vigtigste ting du skal vide: Det tyske skattesystem bygger på progressiv indkomstbeskatning med et bundfradrag. Hertil kommer en række andre konkrete fradragsmuligheder. Skatteåret følger kalenderåret, og hvert år skal der – afhængig af om man er “einkommensteuerpflichtig” – udfyldes en selvangivelse. 

I løbet af skatteåret indbetales hvert kvartal skat – beregnet ud fra det foregående års skatteopgørelse. Lønskat trækkes dog direkte hos arbejdsgiveren, der fra hver medarbejder har et skattekort, der angiver lønskatteklasse. For hver lønskatteklasse er der forskelle i fradrag. Inddelingen i skatteklasser afhænger bl.a. af ægtestand samt af, hvorvidt arbejdstagerne modtager indkomst fra flere arbejdsgivere. 

Indkomstskatten varierer ikke fra region til region i Tyskland.

Momsen (“Mehrwertsteuer”) er i Tyskland normalt på 19 pct. For udvalgte serviceydelser og næringsmidler er momsen dog på 7 pct.

Hertil kommer en solidaritetsskat (”Solidaritätszuschlag”) på 5,5 pct., som der bliver beregnet af skatten. 

Danmark og Tyskland har indgået en aftale med det formål at undgå dobbeltbeskatning. Aftalen dækker bl.a. indkomstskat. Helt overordnet er reglerne sådan, at indkomsten beskattes i bopælslandet. Fortjeneste af erhvervsvirksomhed beskattes som hovedregel i det land, hvor fortjenesten er indvundet. 

For yderligere oplysninger om skattemæssige forhold især om dobbeltbeskatningsaftalen kan du gerne kontakte mig! 

Din dansker i Tyskland! Din skatterådgiver med hjertevarme!

Ralph Böttcher

Døgntelefon: 0049 4608 89 299 0

olga.kress@danrevision.net

marco.ehlert@danrevision.net

ralph.boettcher@danrevision.net

http://www.danrevision-flensburg.net

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: