Vi hjælper med skatteregler i Tyskland!

Det tyske skattesystem er meget komplekst. Men vi kan hjælpe!

De vigtigste ting du skal vide: Det tyske skattesystem bygger på progressiv indkomstbeskatning med et bundfradrag. Hertil kommer en række andre konkrete fradragsmuligheder. Skatteåret følger kalenderåret, og hvert år skal der – afhængig af om man er “einkommensteuerpflichtig” – udfyldes en selvangivelse. 

I løbet af skatteåret indbetales hvert kvartal skat – beregnet ud fra det foregående års skatteopgørelse. Lønskat trækkes dog direkte hos arbejdsgiveren, der fra hver medarbejder har et skattekort, der angiver lønskatteklasse. For hver lønskatteklasse er der forskelle i fradrag. Inddelingen i skatteklasser afhænger bl.a. af ægtestand samt af, hvorvidt arbejdstagerne modtager indkomst fra flere arbejdsgivere. 

Indkomstskatten varierer ikke fra region til region i Tyskland.

Momsen (“Mehrwertsteuer”) er i Tyskland normalt på 19 pct. For udvalgte serviceydelser og næringsmidler er momsen dog på 7 pct.

Hertil kommer en solidaritetsskat (”Solidaritätszuschlag”) på 5,5 pct., som der bliver beregnet af skatten. 

Danmark og Tyskland har indgået en aftale med det formål at undgå dobbeltbeskatning. Aftalen dækker bl.a. indkomstskat. Helt overordnet er reglerne sådan, at indkomsten beskattes i bopælslandet. Fortjeneste af erhvervsvirksomhed beskattes som hovedregel i det land, hvor fortjenesten er indvundet. 

For yderligere oplysninger om skattemæssige forhold især om dobbeltbeskatningsaftalen kan du gerne kontakte mig! 

Din dansker i Tyskland! Din skatterådgiver med hjertevarme!

Ralph Böttcher

Døgntelefon: 0049 4608 89 299 0

olga.kress@danrevision.net

marco.ehlert@danrevision.net

ralph.boettcher@danrevision.net

http://www.danrevision-flensburg.net

About danrevisionblog (147 Articles)
Jeg har arbejdet sammen DanRevision i en årrække, og dette med stor fornøjelse, ikke mindst pga den meget professionelle tilgang til opgaverne, som stilles, her kan man altid forvente konstruktive forslag og opdateret viden, stort kendskab til såvel tysk som dansk lovgivning. DanRevision har et stort og dygtigt netværk i gruppen med specialviden på alle områder. Hos DanRevision er der altid et smil på og atmosfæren er meget afslappet, kan betegnes som dansk hygge, der tales dansk og man er tilknyttet et fast person, som kender dit Firma og er inde i sagerne. Jeg kan varmt anbefale DanRevision, de er med hele vejen, har løst alle opgaver uden problemer. Palle Bollerup medindehaver af Hoppe Danmark GmbH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: