Der er behov for handling…!

Her hos DanRevison Steuerberatungsgesellschaft i Flensburg-Handewitt gennemførte vi i januar 2019 to skatterevisioner, der nu også kræver, at vi anvender “procesdokumentation” i praksis som forberedelse til skatterevisioner.

Procesdokumentationen i henhold til det tyske finansministeriets ”GoBD”, altså ”principper for korrekt føring og opbevaring af regnskaber, fortegnelser og elektroniske dokumenter samt i forbindelse med adgang til data”, har til formål at kunne bevise, at kravene i den tyske handelslov, den tyske skattelovgivning og ”GoBD” er opfyldt, og dokumentationen sammenfatter alle processer, procedurer, alt indhold og opbygningen af regnskabssystemet, som den erhvervsdrivende anvender.

På denne måde sammenfattes alle procedurer og strukturer, der er relevante i forbindelse med udarbejdelse, behandling, sikring og kopiering af dokumenter, som skal opbevares, i procesdokumentationen. Og dette er ikke blot en teori – procesdokumentationen er obligatorisk.

En “ordnet og sikker arkivering af kvitteringer og bilag” danner grundlaget for en konventionel eller IT-støttet regnskabsførings beviskraft og øvrige handels- og/eller skatteretlige forpligtelser til at føre fortegnelser og opbevare disse.

Manglende overholdelse heraf kan få negative konsekvenser og eksempelvis medføre, at driftsudgifterne ikke bliver godkendt, at driftsindtægterne eller overskud fastlægges på baggrund af estimater og endda resultere i tvangsmidler, bøder og eventuelt skattestraffesager.

Mit råd og tilbud til dig er, at du med det samme udarbejder din procesdokumentation. Og vi kan udarbejde de omfattende dokumenter og den samlede procesdokumentation til dig!

Jeg står telefonisk til rådighed som partner og skatterådgiver, hvis du skulle have spørgsmål hertil!

Din skatterådgiver med hjertevarme!

Ralph Böttcher

Døgntelefon: 0049 4608 89 299 0

olga.kress@danrevision.net

marco.ehlert@danrevision.net

ralph.boettcher@danrevision.net

www.danrevision-flensburg.net

#danrevision

#etableringityskland

#revisorityskland

About danrevisionblog (148 Articles)
Jeg har arbejdet sammen DanRevision i en årrække, og dette med stor fornøjelse, ikke mindst pga den meget professionelle tilgang til opgaverne, som stilles, her kan man altid forvente konstruktive forslag og opdateret viden, stort kendskab til såvel tysk som dansk lovgivning. DanRevision har et stort og dygtigt netværk i gruppen med specialviden på alle områder. Hos DanRevision er der altid et smil på og atmosfæren er meget afslappet, kan betegnes som dansk hygge, der tales dansk og man er tilknyttet et fast person, som kender dit Firma og er inde i sagerne. Jeg kan varmt anbefale DanRevision, de er med hele vejen, har løst alle opgaver uden problemer. Palle Bollerup medindehaver af Hoppe Danmark GmbH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: