Der er behov for handling…!

Her hos DanRevison Steuerberatungsgesellschaft i Flensburg-Handewitt gennemførte vi i januar 2019 to skatterevisioner, der nu også kræver, at vi anvender “procesdokumentation” i praksis som forberedelse til skatterevisioner.

Procesdokumentationen i henhold til det tyske finansministeriets ”GoBD”, altså ”principper for korrekt føring og opbevaring af regnskaber, fortegnelser og elektroniske dokumenter samt i forbindelse med adgang til data”, har til formål at kunne bevise, at kravene i den tyske handelslov, den tyske skattelovgivning og ”GoBD” er opfyldt, og dokumentationen sammenfatter alle processer, procedurer, alt indhold og opbygningen af regnskabssystemet, som den erhvervsdrivende anvender.

På denne måde sammenfattes alle procedurer og strukturer, der er relevante i forbindelse med udarbejdelse, behandling, sikring og kopiering af dokumenter, som skal opbevares, i procesdokumentationen. Og dette er ikke blot en teori – procesdokumentationen er obligatorisk.

En “ordnet og sikker arkivering af kvitteringer og bilag” danner grundlaget for en konventionel eller IT-støttet regnskabsførings beviskraft og øvrige handels- og/eller skatteretlige forpligtelser til at føre fortegnelser og opbevare disse.

Manglende overholdelse heraf kan få negative konsekvenser og eksempelvis medføre, at driftsudgifterne ikke bliver godkendt, at driftsindtægterne eller overskud fastlægges på baggrund af estimater og endda resultere i tvangsmidler, bøder og eventuelt skattestraffesager.

Mit råd og tilbud til dig er, at du med det samme udarbejder din procesdokumentation. Og vi kan udarbejde de omfattende dokumenter og den samlede procesdokumentation til dig!

Jeg står telefonisk til rådighed som partner og skatterådgiver, hvis du skulle have spørgsmål hertil!

Din skatterådgiver med hjertevarme!

Ralph Böttcher

Døgntelefon: 0049 4608 89 299 0

olga.kress@danrevision.net

marco.ehlert@danrevision.net

ralph.boettcher@danrevision.net

www.danrevision-flensburg.net

#danrevision

#etableringityskland

#revisorityskland

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (307 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: