Virksomheder kræver milliardtilskud på grund af stigende strømpriser

Virksomhedsforbund forventer store belastninger gennem udfasningen af kul. Læs denne og andre nyheder fra Tyskland – på dansk.

Merkel advarer mod endnu en finanskrise

Ved verdens økonomiforum har den tyske kansler Angela Merkel opfordret politikere og virksomheder til at gøre alt for ikke at gentage finanskrisen fra 2008. De store centralbankers rentepolitik viser, “at vi i den seneste tid har nippet til krisen, at vi stadig væk ikke er ude af den”, sagde hun i Davos. “Hvis man skal være ærlig, nager krisen os stadig.”

Krisen har kostet meget tillid til politik og økonomi. På trods af, at de allerede indførte reguleringer havde bragt fremskridt, har troen på en stabil, international finanssektor “dog lidt meget”. Derfor skal der gøres alt, for at forhindre en gentagelse.

Læs mere

Virksomheder kræver milliardtilskud på grund af stigende strømpriser

Virksomhedsforbund regner med kraftigt stigende strømpriser på grund af udfasningen af kul og forventer derfor et tilskud på mindst to milliarder euro årligt fra den tyske regering. Det meddelte Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) og Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Tilskuddet skal betales til strømnetsafgifterne, der er en del af strømpriserne, som også betales af private husholdninger.

En “politisk accellereret tilbagegang” af kulstrøm kan føre til yderligere omkostninger for virksomheder og private husholder på 14 til 54 milliarder euro frem til år 2030, afslørede et studie foretaget på opfordring af forbundene. Forbundende begrunder den store spændevidde med, at det er uklart, hvordan priserne på brændstoffer som olie og gas udvikler sig.

Læs mere

IMF: valutafonde sænker vækstprognoserne

Verdensøkonomien er ifølge tal fra den Internationale valutafond (IMF) under yderligere pres på grund af toldkonflikter og svækkede vækstprognoser i en række lande. Det globale bruttonationalprodukt kommer kun til at stige med 3,5 % i år og 3,6 % i 2020, forudser organisationen. I oktober havde IMF-eksperterne regnet med en vækst på 3,7 % for begge år.

“Vi går ud fra, at risiciene for et tydeligere fald i væksten stiger”, advarede IMF samtidig. Dertil hører svingningerne på finansmarkederne i industrilandende, handelstridighederne og de stiengede renter i USA.

Vækstudsigterne for Tyskland er ifølge IMF også sænket. Der faldt prognosen med hele 0,6 %-point til kun at være 1,3 %.

Læs mere

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: