Den tyske notars pligt til indberetning til skattemyndighederne

Mange danskere køber fast ejendom i Tyskland og tror, at de kan agere i det skjulte. Det er ikke tilfældet, da ejerskifte automatisk skal indberettes til myndighederne.

Således har en tysk notar f.eks. en omfattende pligt til indberetning til skattemyndighederne. Det er desuden vigtigt at indbetale den tyske Grunderwerbsteuer, så snart den bliver opkrævet. Før den er indbetalt, kan der ikke ske ejerskifte i den tyske tingbog.

Finanzamt ved ret tidligt besked om salg af grunde og ejerlejligheder. De tyske notarer skal i henhold til loven indenfor to uger fra tinglysningen („Beurkundung“) eller bekræftelsen af en underskrift (f.eks. fra dansk notarius publicus) indberette om retlige forhold angående overdragelse af fast ejendom, arv og firmaer.

Danskerne er vant til hurtig elektronisk behandling fra SKAT. Møllerne i det tyske byrokrati maler langsomt, men de maler! Og det er trist at få ørerne i maskinen, når tyske myndigheder arbejder.

Vi står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: