Hvor lang tid skal skattebilag opbevares i Tyskland?

Tyske virksomheder skal opbevare alle skatte- og bogføringsbilag i 10 år. Nogle bilag kan destrueres allerede efter 6 år. Bankbilag skal for eksempel opbevares i 10 år, mens  bestillinger skal kun opbevares i 6 år.

Kravene i Tyskland bærer præg af, at mange offentlige registre endnu ikke er omstillet til EDB og IT. DanRevision erindrer om at reglerne om opbevaring også gælder for dattervirksomheder og virksomheder, der har deres bogholderi i udlandet (= ikke i Tyskland).

Udgifterne til arkivering og opbevaring kan selvfølgelig fradrages i skat. Det samme gælder også for dokumenterede udgifter til leje af arkivrum osv.

Her får du et detailjeret overblik over kravene i Tyskland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: