Hvor lang tid skal skattebilag opbevares i Tyskland?

Tyske virksomheder skal opbevare alle skatte- og bogføringsbilag i 10 år. Nogle bilag kan destrueres allerede efter 6 år. Bankbilag skal for eksempel opbevares i 10 år, mens  bestillinger skal kun opbevares i 6 år.

Kravene i Tyskland bærer præg af, at mange offentlige registre endnu ikke er omstillet til EDB og IT. DanRevision erindrer om at reglerne om opbevaring også gælder for dattervirksomheder og virksomheder, der har deres bogholderi i udlandet (= ikke i Tyskland).

Udgifterne til arkivering og opbevaring kan selvfølgelig fradrages i skat. Det samme gælder også for dokumenterede udgifter til leje af arkivrum osv.

Her får du et detailjeret overblik over kravene i Tyskland.

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: