Værdien af tyskernes formue forringes

Folk med opsparing og investorer får mindre ud af deres penge: For første gang i seks år får tyskerne negativ rente for deres private formue. Læs denne og andre top-erhvervsnyheder fra Tyskland – på dansk.

Flere end 300.000 flygtninge har fundet arbejde

Den tyske arbejdsformidling (Bundesagentur für Arbeit) kan fremlægge en positiv mellemstatus for integration af flygtninge på det tyske arbejdsmarked. Ifølge denne status har flere end 300.000 mennesker fra de otte hovedasyllande fundet et arbejde, hvilket er 88.000 flere end sidste år. ”Det går alt sammen vældig godt” udtalte bestyrelsesformand for Bundesagentur für Arbeit Detlef Scheele.

238.000 flygtninge har fundet arbejde med socialforsikring, hedder det. Bundesagentur für Arbeit’s forventninger er dermed overgået en smule, sagde Scheele. I juli var 482.000 tilmeldt Bundesagentur für Arbeit. Indeholdt i det tal er også mennesker, der er i gang med et integrations- eller sprogkursus. Som ledige var der tilmeldt 187.000 flygtninge. Dette tal har været konstant i flere måneder.

Læs mere

Tyskernes formue taber værdi

Den reelle værdi af opsparings- og investeringsformuen i Tyskland er ifølge Deutsche Bundesbank faldet for første gang i mange år. Lave renter, faldende aktiekurser og en stigende inflation er en udfordring for folk med opsparing og investorer. Den samlede rente, som en gennemsnitshusholdning under hensyntagen til omkostninger har opnået, er minus 0,8% i første kvartal.

Nationalbanken tager i beregningen hensyn til kontantbeholdning, krav til forsikringsselskaber samt investeringer i aktier og fonde, hedder det i månedsberetningen for august. På indlån har der gennem længere tid ikke været givet rente. Ved årets start viste det sig, at aktier og aktiefonde havde klaret sig væsentligt dårligere end tidligere. Medregnes pengenes faldende værdi pga. inflation kommer der altså en negativ renteværdi ud af det.

Læs mere

Tysklands udenrigsminister vil gøre pengestrømme mere uafhængige af USA

Tysklands udenrigsminister Heiko Maas (SPD) kræver, at Europa gør sig mere uafhængig af USA hvad angår internationale pengestrømme. Det er uomgængeligt, „at vi styrker den europæiske autonomi, idet vi indretter uafhængige betalingskanaler, skaber en europæisk valutafond og opbygger et uafhængigt Swift-System“ skrev SPD politikeren i et gæstebidrag til Handelsbladet.

Via Swift bliver transaktioner og meddelelser formidlet mellem bankerne. En europæisk valutafond er et forslag, som også Angela Merkel (CDU) har stillet. Ligeledes kræver udenrigsministeren en digitalskat på gevinster på amerikanske internetkoncerner.

Læs mere

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (307 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: