Tyske delstater melder om store skader efter tørke

Flere delstater har meldt om skader i landbruget som følge af tørke. Skaderne beløber sig til over en milliard euro. Læs denne og andre top-erhvervsnyheder fra Tyskland – på dansk.

Bruttonationalprodukt: Tysk økonomi vokser mere end forventet

Trods international turbulens som f.eks. handelsstridigheder med USA og valutakrisen i Tyrkiet forbliver tysk økonomi på vækstsporet – og vokser mere end forventet. Det statistiske forbundsinstitut kunne i en første prognose meddele, at bruttonationalproduktet fra april til juni var vokset 0,5%, medens det ved årsskiftet kun havde været 0,4%.

Væksten i Europas største økonomi blev båret af en vedholdende forbrugsglæde. Indbyggerne i Forbundsrepublikken er i købehjørnet og de historisk gode tal, samt lønstigninger, medvirker til den gode stemning, står der i meddelelsen.

Læs mere

Delstater melder om store skader efter tørke

Den ugelange tørke i mange af Tysklands regioner har i følge de første delstatsprognoser betydet store skader i landbruget. Meldingerne fra de hårdest ramte delstater beløber sig til 1,1 milliarder euro.

Landbrugsforbundet har i første omgang bedt om hjælp på en milliard til landmænd, der har lidt store tab på høsten. Landbrugsministeriet i delstaten Schleswig/Holstein har alene meldt om tørkeskade på 422 millioner euro.

Landbrugsminister Julia Klöckner (CDU) har opfordret delstaterne til at informere forbundsregeringen om behov for hjælp. Krav på strakshjælp fra landmændende tilbageviste hun: „Jeg arbejder i almenvældets og skatteyderens tjeneste“ sagde ministeren til „Spiegel“. Udbetaling af hjælp kunne ifgl. ministeren kun lade sig gøre på et velinformeret grundlag af fakta.

Læs mere

Tysklands regering planlægger reform af købsforbundne omkostninger

Købere af fast ejendom kann nu håbe på nedsættelse af de høje købsforbundne omkostninger i Tyskland. „Vi er lige nu i gang med at undersøge, om bestillerprincippet også kann overføres på ejendomsmarkedet“ sagde justitsminister Katarina Barley (SPD). Det betyder, at det er den, der har udbudt ejendommen til salg, der skal bære salgsomkostningerne. Dette princip har man allerede indført i forbindelse med lejeboliger. „Indførelsen af bestillerprincippet var et vigtigt skridt for at aflaste lejeren mærkbart“ sagde Barley.

Især yngre familier i storbyerne har i stadig ringere grad råd til lejlighed eller anden lejebolig og prøver derfor i stedet at købe fast ejendom længere væk fra byen. Mægleromkostninger og de skatter og afgifter, der skal betales, æder typisk en stor del af den opsparede kapital, især under hensyntagen til, at omkostningerne stiger når prisen på fast ejendom stiger. Mæglergebyret svinger i Tyskland mellem 5,95% og 7,14% af salgsprisen.

Læs mere

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: