EU-leverancer: Modtageattest i Tyskland

Efter mange diskussioner blev den modtageattest ”Gelangensbestätigung” indført i Tyskland. Reglerne er relevante for virksomheder, som leverer varer fra Tyskland til andre EU-lande.

Hvis modtageren er en momspligtig virksomhed, er den grænseoverskridende EU-leverance principielt skattefri. Men skattebefrielsen griber kun, hvis kravene om dokumentation opfyldes.

Dokumentationspligten for EU-leverancer har i lang tid været et yndlingsemne for de tyske skattemyndigheder. Reglerne vil fremover helt sikkert være i fokus og alle, der leverer varer over grænsen må regne med spørgsmål fra skattemyndighederne allerede ved indberetning af skat og senest ved en gennem Finanzamt gennemført revision.

Det er derfor nødvendigt at overholde reglerne om dokumentation, for at være sikker på skattebefrielse og for at forhindre dobbelt betaling af moms.

Den optimale dokumentation er afhængig af omstændighederne og kan ikke ”skæres over en kam”. Vi hjælper gerne ved spørgsmål om hvilken dokumentation der er den beste for dig og vi kan også gerne kontakte din spedition eller dit fragtfirma.

Kontakt os for konkrete informationer!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: