Hvad skal der står på fakturaer i Tyskland?

Retsmæssigt skal fakturaer indeholde bestemte oplysninger. Læs denne og andre top-erhvervsnyheder fra Tyskland – på dansk.

Dom: Den tyske grundskyld strider imod loven

Den tyske forfatningsdomstol har tirsdag besluttet, at reglerne for grundskyld strider imod loven. De hidtil gældende love førte til en stigende og omfattende ulige behandling, lød det. Politikerne har indtil slutningen af 2019 til at få fastlagt et nyt beregningsgrundlag.

I denne artikel (på tysk) findes de vigtigste spørgsmål og svar til dommen.

––––––––––––––

Hvad skal der står på fakturaer i Tyskland?

Fakturaer skal indeholde bestemte oplysninger. Kun på korrekte regninger tilbagebetaler staten den moms virksomheder har betalt – den såkaldte „Vorsteuer“. Derfor bør udgående fakturaer og købsfakturaer tjekkes grundigt igennem. Ellers kan det blive dyrt for jer.

 

Retsmæssigt hedder det sig: Den skal indeholde bestemte oplysninger. Hvilke oplysninger, afhænger af, om det er en regning på over 250 € brutto eller en regning på op til 250 € brutto. Indtil 2016 lå grænsen på 150 €.

Regninger, der ligger på over 250 € brutto, skal indeholde følgende oplysninger:

 • Den ydende virksomheds fulde navn og adresse
 • Navn og adresse på modtageren af ydelsen
 • Virksomhedens skattenummeret eller identifikations-nummer
 • Udstedelsesdato
 • Et fakturanummer
 • En klar og let verificerbar ydelsesbeskrivelse, ved leveringer en yderligere beskrivelse af mængden og typen af de leverede genstande.
 • Tidspunkt for ydelsen, hvor blot den måned, ydelsen blev bragt, er tilstrækkelig information.
 • Nettopris før skat
 • Og skattesatsen på nettoprisen
 • Eller – hvis det handler om en skattefri ydelse eller en lille virksomheds ydelse fra en „Kleinunternehmer“ – en henvisning til de rette undtagelsesbestemmelser.

For mindre fakturaer op til 250 € brutto er følgende oplysninger tilstrækkelige:

 • Den ydende virksomheds fulde navn og adresse; adressen på modtageren skal ikke nævnes
 • Udstedelsesdato
 • En klar og let verificerbar ydelsesbeskrivelse, ved leveringer en yderligere beskrivelse af mængden og typen af de leverede genstande
 • Nettoprisen og den tilhørende skattesats i en sum
 • Såvel som den tilhørende afgiftssats
 • Eller en henvisning til en undtagelsesbestemmelse eller et bevis på, at det er en mindre virksomhed

I enkelte tilfælde gælder særlige bestemmelser:

For eksempel ved kredit: Begrebet ”kredit” skal stå tydeligt på regningen. Et andet særtilfælde er hvor skattepligten er omvendt – også kaldt Reverse-Charge-Proces. Det hyppigste tilfælde: En byggevirksomhed leverer en ydelse til en anden byggevirksomhed som underleverandør.

 • På regningen står derfor kun nettosatsen uden indkomstskat.
 • Her skal kundens skattepligt være henvist.
 • Har du spørgsmål til oplysninger på regninger? Vi hjælper dig videre!

––––––––––––––

E-handel og webshop i Tyskland

En webshop, der er rettet mod Tyskland, skal overholde andre formelle juridiske krav end webshops i Danmark. Hvilke regler ved e-handel, der helt nøjagtigt gælder for en webshop rettet mod tyske lande, er især afhængig af, om webshoppen er rettet mod forbrugere eller andre erhvervsdrivende.

I denne artikel (på dansk) findes der et overblik over de væsentligste retlige krav.

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: