Mindsteløn i Tyskland halter efter andre EU-lande

Tyskland har en af de højeste mindstelønninger i EU. Sammenlignet med de mellemste indkomster er den dog kun beskeden, viser en ny undersøgelse. Læs denne og andre top-erhvervsnyheder fra Tyskland – på dansk.

Quelle: flickr.com / Dennis Skley // Creative Commons

Personskadeerstatning i Tyskland

Ligesom efter dansk ret har alle bilejere i Tyskland et objektivt ansvar. Samtidig adskiller tysk ret sig ved at foreskrive, at hvis den skadelidte selv har medvirket til ulykken, vil erstatningen kunne blive nedsat proportionelt. Da det er tysk ret, der finder anvendelse, hvis man er involveret i en bilulykke i Tyskland, er det nødvendigt at have kendskab til tysk ret for at opnå den bedste forsikringsdækning.

Ved en bilulykke i Tyskland gælder personskadeerstatning efter tysk ret. Tysk ret adskiller sig generelt fra dansk ret hvad angår ansvar og erstatningspligt, hvorfor det er nødvendigt at have kendskab til tysk ret for at opnå størst mulig forsikringsdækning.

I denne artikel (på dansk) findes der et overblik over de væsentligste ligheder og forskelle mellem den tyske og den danske ret.

Har du spørgsmål til det, er du velkommen til at kontakte advokat Dr. Claas Thöle, tlf.: +45 77 40 11 65, mail:  clt@njordlaw.com / www.rettysk.dk

Mindsteløn i Tyskland halter efter andre EU-lande

Når det gælder stigning af mindstelønnen ligger Tyskland stadig bagude i forhold til andre EU-lande. Det viser en undersøgelse fra det erhvervs- og socialvidenskabelige institut under Hans Böckler-Stiftung. I 19 EU-lande er mindstelønnen øget i det sidste år, men ikke i Tyskland. Hvis man regner inflationen med, er der tilmed tale om et fald.

Tyskland har ifølge undersøgelse nominelt en af de højeste mindstelønne i EU, men sammenlignet med det almene lønniveau er der kun moderat. I Tyskland er mindstelønnen 47 procent af det mellemste lønniveau, mens den ligger højere i 13 andre EU-lande.

Med 8,84 euro ligger mindstelønnen i Tyskland betydelig lavere end i andre vesteuropæiske lande. Ifølge rapportens forfattere vil mindstelønnen fortsat ligge betydelig under niveauet i andre vesteuropæiske lande, hvis den blot følger overenskomst-udviklingen.

Læs mere

Korrekt oplysning om leveringstid ved e-handel

Siden 2014 gælder et EU-forbrugerdirektiv, som kræver at e-butikker skal oplyse helt nøjagtigt, hvornår de solgte produkter ankommer hos køberen. Men hvordan ser en korrekt oplysning ud?

Det er tilladt at angive „cirka-oplysninger“ om leveringstider og for eksempel angive, at leveringen tager „ca. 4 hverdage“. Denne information er tilstrækkelig i henhold til de gældende regler, for at give kunden mulighed for at orientere sig. Det er også tilladt at angive en tidsramme som „3-5 hverdage“. Sælgeren kan også vælge at angive en maksimal leveringstid, som eksempelvis at leveringer sker „senest efter fem hverdage“.

Flere informationer findes på denne blog hos firmaet Taxdoo: Spørgsmål kan stilles til: roger.gothmann@taxdoo.com

About Til Tyskland på et sprog, du forstår (300 Articles)
Vi oversætter både tyske gloser og fagtermer til hverdagsdansk : +49 4608 89299 – 0 Din genvej til det tyske marked Ikke så tyske, at det gør noget En tysk revisor er muligvis det mest kedelige og regelrette, en dansker kan komme i tanke om. Ordnung muss sein i lange baner. Vi er heldigvis ikke så tyske, at det gør noget – men vi har dog orden i sagerne. Vi er tyskere, men vi taler dansk, og vi har en let og humoristisk tilgang til arbejdet. Vi har styr på det tyske marked og kan hjælpe dig med alt fra tyske skatteregler til handel med fast ejendom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: